Türkçe

SMM 400+

Hata hesaplaması, yayma kontaklarının testi ve tarife cihaz birimleri ile test edilen ölçüm cihazına iletişim sağlayan modüler Değerlendirme Sistemi SMM 400 Dört farklı versiyon müşteri taleplerini karşılamaktadır.
• SMM 400 bus-master ile sayaç hatası hesaplayıcısı
hata göstergesi olmadan
• SMM 400 busmaster ve SMM 400 ile temel sayaç hata hesaplayıcısı – hata hesaplayıcı modülü
• SMM 400+ busmaster ve SMM 400+ sistem değerlendirme modülü ile standart değerlendirme sistemi
• SMM 400 BusMaster, SMM 400+ sistem değerlendirme modülü ve
8 giriş ve 8 çıkış için ilave IN / OUT modülü ve
veya COM iletişim modülü