Türkçe

·Faz akımları tek tek ayarlanabilir.

·Akımlar, faz açıları(simetrik,asimetrik) ve frekansları ekran üzerinden kolaylıkla tanımlanabilir.

·Toplam ağırlığı 5 kg’nun altındadır.

·RS232 arayüzü ile kaynağın uzaktan erişim olanağı vardır.

·PPS 3.3 genX, güçlü ve taşınabilir bir üç fazlı akım ve gerilim kaynağıdır. Tüm test değerleri, yüksek derecede doğruluk ve stabilite ile oluşturulur.
PPS 3.3 genX’in avantajları
·Tek fazlı şebeke beslemeli üç fazlı taşınabilir hassas tip kaynak.
·Akım ve gerilim kaynağı bağımsız olarak seçilebilir.
·Grafik kullanıcı arayüzlü büyük 9 ”(800 x 480 piksel) TFT dokunmatik renkli ekran.
·Yük değerleri, vektör diyagramı ve dalga biçiminin gösterilmesi.
·Akım, gerilim ve faz kayması, faz başına ayrı ayrı yüksek hassasiyete ayarlanabilir.
·Ayarlanan değerler dijital ve analog kontrol ile sabitlenir.
·Harmonik üretimi (31. harmoniğe kadar).
·Dalgalanma kontrol sinyallerinin oluşturulması.
·USB (Tip B), ETHERNET veya WLAN üzerinden veri aktarımı ve iletişim.
·Grafik kullanıcı arayüzünün uzaktan görüntülenmesi ve ünitenin uzaktan kumandası için dahili web sunucusu.
·Çıkarılabilir SD hafıza kartında veri saklama.
·Fare, klavye bağlantısı için iki USB (tip A) konnektörü.

·Tek fazlı şebeke beslemeli üç fazlı akım ve gerilim kaynağıdır.
·Akım ve gerilim kaynakları birbirinden bağımsız olarak seçilebilir ve ayarlanabilir.
·Akım, gerilim ve faz açıları yüksek hassasiyetle ayarlanabilir.
·Ayarlanan değerler cihaz ekranında görülebildiği gibi RS 232 C arayüzü üzerinden uzaktan da okunabilir.
·Ayarlanan değerler dijital ve analog kontrol ile dengelenir.
·31. Harmoniğe kadar harmonik yüklenebilir.
·Taşınabilir Kontrol Modülü PCS 400.3 bağımsız olarak olabilir ve güç kaynağı bu uygulamada bluetooth ile kontrol edilir.
Seçenekler
·Windows uygulamasında CALegration yazılımı kullanılır.

Karakteristik özellikleri:
·Geniş ölçüm aralığı ve hassasiyet.
·Taşınabilir 3 fazlı sayaç test cihazı.

Avantajları
·AC değerleri ve tüm ölçüm modları için hassas test sistemidir.
·Akım ve gerilim aralıkları:1 mA….120 A / 0.04 V…..480 V /45 Hz….66 Hz.
·6 akım girişi AT’ye bağlı ölçüm sistemlerinde hem primer hem de seconder akımların aynı anda ölçülmesine izin verir.
·Ölçüm sonuçları ve müşteri bilgileri için değiştirilebilir hafıza kartı.
·PC ye veri transferi için entegre RS 232 haberleşme arayüzü veya harici bir PC ile program kontrolü ve yazılı çıktı özelliği.

Fonksiyonları
·Aktif, görünür güç ve enerji ölçümü.
·Aynı anda 3 girişin hata ölçümü.
·Akım ve gerilim trafolarının yük ölçümü ve oran testi.
·Temel koşullarının analizi için vektör diagram ekranı.

Avantajları

·Tek fazlı elektronik sayaçların yerinde test edilmesi için kullanılan, 0.2 % doğruluk hassasiyetli tek fazlı taşınabilir bir referans sayaçtır.
·45 Hz – 66 Hz frekans aralığında AC değerlerinin doğruluk testi.
·Otomatik kademeli geniş ölçüm aralığı.
·Devre bağlantı hatalarının kolay tespiti.
·Test sonuçları ve müşteri bilgileri için veri hafızası.
·Küçük boyutlu ve hafif.
·Veri transferi için RS 232 haberleşme.

Fonksiyonları
·Entegre edilmiş hata belirleyici (error calculator) ile aktif, reaktif ve görünür enerji ölçümü.
·Enerji için impuls çıkışı.
·Akım ve gerilim ölçümü.
·Faz açısı ölçümü.
·Güç faktörü ölçümü.
·Frekans ölçümü.

Avantajları 
·Grafik kullanıcı arayüzüne sahip büyük 7 ”(800 x 480 piksel) TFT dokunmatik renkli ekran.
·USB (Tip B) ve WLAN ile veri aktarımı ve iletişim.
·Grafik kullanıcı ara yüzünün uzaktan görüntülenmesi ve ünitenin uzaktan kumandası için dahili web sunucusu.
·Çıkarılabilir SD bellek kartında veri depolama.
·Bağımsız UCT akım dönüştürücü setleri, cihazın fabrikada geri gönderilmeden kelepçeli CT’lerin veya akım sensörlerinin servis, kalibrasyon veya daha sonra satın alınmasına izin verir.

Referans standart güç ve enerji sayaçlarının kontrolü ve kalibrasyonu, hassas akım ve gerilim kaynaklarının kalibrasyonu ve elektrik standart ölçümleri ile elektrik sayacı test sistemlerinin doğrulanması için tasarlanmıştır. Ünite, veri elde etmek için analog – dijital dönüştürücüler (ADC’ler) kullanır; bunlar dijital sinyal işlemcisi (DSP) tarafından kontrol edilir ve okunur. Karşılaştırıcı, RS 232 C serisi üzerinden doğrudan harici bir bilgisayar sistemine bağlanabilir karşılaştırıcı çok geniş olması ile ayırt edilir.
% 0.01 doğruluk sınıfındayken tüm AC değerleri için ölçüm aralıkları:
Gerilim: 30 V … 500 V
Akım: 50 mA … 160 A.
Ek olarak 1 mA’dan düşük akımlar ölçülür. Aralık seçimi manuel veya otomatik olarak yapılabilir. K 2006 Karşılaştırıcısının gelişmiş anlayışı, daha önce referans standart ölçüm cihazları ve karşılaştırıcılar konusundaki deneyimimize dayanmaktadır. Cihaz tüm prensip parametrelerini ölçebilir
bir şebeke frekans şebekesinin 15 ila 70 Hz arasında ve 3500 Hz’e kadar harmoniklerin. Sistemin temel doğruluğu% 0.01’dir. Ünitenin aktarım hatası harici bir DC referans voltajı kullanılarak her zaman doğrulanabilir.

Özellikleri
·Mükemmel fiyat / performans oranı.
·Birçok uygulama için üniversal ünite.
·Her sinyal için bir geniş aralık girişi: Gerilim: 30 V – 500 V Akım: 1 mA – 160 A.
·Yüksek hassasiyet ve uzun süreli stabilite.
·Bilgisayar sistemi ile kullanılabilir.
·Otomatik aralık değiştirme.
·Analog – 6 x ADC ile dijital veri toplama.
·D.C. referans voltajına karşı doğrulama.
·Referans standardının testi için hata hesaplayıcı metre.
·32.’ye kadar harmonik ölçümü.
·Vektör diyagramı veya dalga formunun görüntülenmesi.

K2008,  gerilim ve akım girişleri ile 0.005 (50ppm) doğruluk sınıfında üç fazlı bir karşılaştırıcıdır. Evrensel laboratuvar ve test uygulamaları için tasarlanmıştır ve elektrik gücü ve enerjisi için referans standartların kontrol edilmesi ve kalibrasyonu için tasarlanmıştır. Ek olarak, en yüksek doğrulukta sayaç veya referans standart test sistemlerine entegre edilebilir.

Avantajları

·Geniş aralıklı voltaj girişi 30 … 520 V (faz – nötr).
·Geniş aralıklı akım girişi 1 mA … 160 A.
·1 VDC / 10 VDC DC standart girişi.
·Geniş 9” (800 x 480 piksel) grafik kullanıcı arayüzü ile TFT dokunmatik renkli ekran.
·USB (Tip B), ETHERNET veya WLAN üzerinden veri aktarımı ve iletişim.
·Çıkarılabilir SD hafıza kartında veri saklama.
·Fare, klavye gibi çevre birimlerinin bağlantısı için iki adet USB (tip A) konektörü.
·Grafik kullanıcı arayüzünün uzaktan görüntülenmesi ve ünitenin uzaktan kontrolü için yerleşik web sunucusu.

Fonksiyonları

·Referans standartların testi için 3 darbe girişli entegre hata hesaplayıcılı üç fazlı, 3 veya 4 telli sistemler için aktif, reaktif ve görünür güç / enerji ölçümü.
·3 fazlı elektriksel ölçümler, vektörel analiz, harmonik ve dalga biçimi gösterimi.
·Test sistemlerinde kalibrasyon ve entegrasyon için 3 programlanabilir darbe çıkışı (bir elektriksel ve optik).
·Örnek frekansı ve sinyal periyodu için senkronizasyon girişleri.
·DC standartları ve frekans standartlarına göre doğrulama.

PRS 600.3,% 0.02 sınıfı üç fazlı Taşınabilir Referans Standardı ile 3 voltaj ve 3 akım kanalına sahip IEC 61000-4-30 Sınıf A uyumlu bir Güç Kalitesi Analizörünün bir kombinasyonudur. Cihaz, dokunmatik ekran çalışmasına bağlı olarak iki adet 8,4 ”renkli TFT ekrana sahiptir. Referans Standart, tek ve üç fazlı sayaçları, cihaz transformatörlerini ve sahadaki kurulumları test etmek için kullanılır. Güç Kalitesi Analizörü, PQ test sistemleri için referans olarak, sözleşmeli uygulamalardaki anlaşmazlıkları çözmek için, EN 50160 raporlaması da dahil olmak üzere istatistiksel anketler ve farklı türdeki güç kalitesi sorunlarının çevrimiçi sorunlarını gidermek için kullanılır. kelepçeli akım trafoları ve akım ve gerilim sensörleri. Bu nedenle, hem AT / GT hem de doğrudan bağlı sayaçları kolayca ve doğru bir şekilde test etmek mümkündür.
ÇALIŞMA STANDARDI – İşlevler
·Darbe çıkışları (LED / disk işareti / S0) ve kayıtların sayaç testi aktif, reaktif, görünen 1- veya 3 fazlı, 3- veya 4 telli 3 darbe girişi ve 3 darbe çıkışı ile enerji sayaçları.
·Vektör diyagramı, harmonik analiz ve dalga formu ekranı dahil elektrik parametrelerinin (UI ®, PQS, f, PF) ölçümü.
·Alet transformatörü testi (AT / GT yükü, AT / GT oranı)
GÜÇ KALİTESİ ANALİZÖRÜ – Fonksiyonlar
ISO 61000-4-30 Sınıf A, IEC 62586-2 uyarınca, ISO / IEC 17025 akredite laboratuvar NMi Certin B. tarafından onaylanmıştır.
·Düşüşler / Yükselmeler / Kesintiler
·Harmonikler / İnterharmonikler / Sinyal gerilimleri
·Dengesizlik
·Düşük ve Aşırı Azaltma
·Hızlı Gerilim Değişiklikleri RVC
·Titreme
·Geçici yakalama .7 100®s (26,7 kHz)