Türkçe

VSB 10.3

Birçok sayaç test istasyonunda, enerjili parçaların ve kullanıcının ayrılması, sabit ayırma güvenlik ekipmanı ile gerçekleştirilemez. Bu nedenle hareketli veya ayrılmayan güvenlik ekipmanları kullanılır. Sayaç test istasyonlarında güvenlik anahtarlarının veya ışık perdelerinin kullanımına izin vermek için, güvenlikle ilgili bir sinyal değerlendirmesi gereklidir. Burada bir emniyet rölesi başlatma koşullarını analiz eder ve ihtiyaç halinde tehlikeli voltajı keser.